Voor algemene informatie kunt u zich wenden tot onze voorzitter.

Zaken welke te maken hebben met de ledenadministratie worden behartigd door de secretaris.

Alle financiële zaken worden waargenomen door de penningmeester.

 

 

 

Wenst u vragen te stellen middels e-mail, dan kunt u het hiernaast afgedrukte formulier invullen en versturen.