Geachte leden en relaties van ZRTC Theo Middelkamp,

 

Op vrijdag 17 februari a.s. organiseert ZRTC Theo Middelkamp de jaarlijkse ploegen­voorstelling in vergader- en congrescentrum De StengeStengeplein 1 te Heinkenszand.

 

Graag nodigen wij u uit voor deze feestelijke wieleravond waarop de licentiehouders in verschillende wedstrijdcategorieën, hun begeleiders en de leden van onze Tourafdeling zich aan u voorstellen. 

 

Het programma luidt als volgt:

 

19.30 uur             Ontvangst en verkoop steunkaarten.

 

20.00 uur             Opening en welkomstwoord van de voorzitter.

                            Voorstellen van de renners en ploegleiders.

                            Huldiging van de kampioenen.

 

21.30 uur             Dankwoord door de voorzitter en prijsuitreiking steunkaarten.

                            Sluiting.

 

Na afloop van het officiële gedeelte is er ruime gelegenheid voor een informeel samen zijn en onder het genot van een hapje en drankje gezellig na te praten.

 

Wij hopen u op 17 februari a.s. te mogen begroeten in De Stenge te Heinkenszand. 

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur, 

 

Adri van Noorden,                                                        Fester Aarts,

 

secretaris                                                                     voorzitter