November 2012
28 november 2012

22 november 2012

Verslag bestuursvergadering Tourafdeling van 22 november 2012.

27 november 2012

Vrijdag 7 december 2012 wordt de jaarlijkse ledenbijeenkomst van de Tourafdeling gehouden. Download hier de agenda, de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag.

13 november 2012

Het kledingreglement 2013 is vastgesteld.

Zaterdag 10 november 2012 is de eerste Dag van de Wielerport geopend door de voorzitter van de KNWU, de heer Marcel Wintels. In zijn openingswoord vroeg hij ondermeer aandacht voor de dopingproblematiek en de enorme gevolgen voor de wielersport. Ook voor de verenigingen ligt er een taak om aan het uitbannen van doping een bijdrage te leveren. Hoe? Dat wordt nader uitgewerkt.

Het bestuur van ZRTC Theo Middelkamp gaat zich nader bezinnen op welke wijze wij daarin een bijdrage kunnen leveren. Wij denken daarbij in eerste instantie aan directe voorlichting aan de rensters en renners vanaf de categorie Nieuwelingen. Wij zijn echter ook van mening dat de ouders in dezen ook een behoorlijke  rol  spelen. Zij zijn de opvoeders, maar leggen vaak ook de lat erg hoog voor kun kinderen. Zodanig hoog dat zij daar, misschien,  zonder hulp niet aan kunnen voldoen.
Binnen onze vereniging hebben wij gelukkig geen ervaring met rensters en renners die doping hebben gebruikt en daarvoor zijn bestraft. Hoe dat landelijk is kunnen wij niet beoordelen omdat wij uit persberichten nooit iets hebben kunnen opmaken.

Het begrip doping was en is bekend binnen de sport, dus niet alleen binnen de wielersport. Waarom dan nu wel een rol voor de verenigingen? Het kan ook een probleem worden voor de verenigingen als aan het probleem doping niets wordt gedaan.

ZRTC Theo Middelkamp wil de verantwoordelijkheid aangaan en zal zeker de ontwikkelingen vanuit de KNWU met belangstelling tegemoet zien.

Op de pagina Links staan een aantal websites die veel informatie geven.