20 juni 2013

Namens de organisatie van de Rijzendeweg Challenge laten weten dat dit jaar de Rijzendeweg in Woensdrecht op 18 Augustus de gehele dag weer is afgesloten in verband met ons wieler evenement voor het goede doel . Wij hopen jullie hiermee op tijd te hebben ingelicht ivm julie Toertocht eventueel die dag.

25 oktober 2012

Geachte heer, mevrouw,
 

Bijlagen:
Overzichtskaart - Zierikzee - Breskens - Bruinisse - Hollarepolder - Krabbendijke - Nieuw Noord-Bevelandsepolder - Sint Philipsland.
 
zoals ieder jaar versterkt projectbureau Zeeweringen ook volgend jaar weer een aantal dijktrajecten in Zeeland. De steenbekleding van veel dijken langs de Oosterschelde en Westerschelde is niet sterk genoeg om een superstorm te doorstaan. Op de kaart in de bijlage ziet u waar we in 2013 aan het werk gaan. Na de versterking voldoen de dijken weer aan de huidige veiligheidseisen.
 
De meeste werkzaamheden vinden plaats tussen maart en november, met uitzondering van Breskens Kom en Zierikzee. In Breskens beginnen we in januari en in februari gaan we van start in Zierikzee.
Werkverkeer en recreatie gaan niet goed samen. Daarom hebben we voor fietsers in zes van de zeven dijkrajecten een omleidingsroute ingesteld, die gebaseerd is op het knooppuntennetwerk. In verband met de veiligheid is het werkgebied en/of (een deel van) de transportroute niet toegankelijk voor fietsers. In de bijlage heb ik van elk dijktraject een kaart opgenomen met daarop het werkgebied en de transportroute. In de Hollarepolder bij Sint Annaland (Tholen) stellen we geen omleidingsroute in.
 
Fietsers worden aan de hand van bebording van knooppunt A, via knooppunt B, omgeleid naar knooppunt C. Voor Zierikzee hebben we twee verschillende fietsomleidingen gemaakt aangezien op niet-werkdagen en op alle dagen na de bouwvak, de dijkovergang ter hoogte van de Boerenweg open is. Op werkdagen voor de bouwvak kan dit niet. Er is dus een fietsomleiding voor de bouwvak op werkdagen en één op niet-werkdagen (voor de bouwvak) en alle dagen na de bouwvak.
 
Zoals u waarschijnlijk al wel weet, moet voor wielerevenementen waarbij (een deel van) de openbare weg moet wordt afgesloten, een vergunning worden aangevraagd. Dit kunt u doen bij mijn collega's van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Hun contactgegevens heb ik voor u hieronder gezet:
 
Rijkswaterstaat Wegendistrict Zeeland
T.a.v. afd. Vergunningen / de heer Leijnse
Evertsenstraat 98
4461 XS Goes
0113-247500 / martin.leijnse@rws.nl
 
Waterschap Scheldestromen
T.a.v. Margreet van Aalst
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
088-2461411 / margreet.vanaalst-dehoog@scheldestromen.nl
 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze informatie door wilt geven aan uw achterban. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan hoor ik dat graag van u.
 
Met vriendelijke groet,

Esther Dieleman
Communicatieadviseur

........................................................................
Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 | 4337 PA | Middelburg
Postbus 1000 | 4330 ZW | Middelburg
........................................................................
T 088 246 1379
F 088 246 1994
M 06 52 32 33 57
esther.dieleman@rws.nl
http://www.zeeweringen.nl
........................................................................
Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband
van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.

23 februari 2012

 

 

FIETSKAR te huur.

De Tourafdeling heeft een fietskar welke gehuurd kan worden. Op de kar is ruimte voor 12 fietsen.
Huurprijs per dag bedraagt €  50,00 voor de eerste dag en € 25,00 voor de volgende dagen. Huurprijs per week bedraagt € 150,00.
Bij huur wordt een waarborg gevraagd van € 200,00 welke wordt terugbetaald indien de fietskar in correcte staat wordt ingeleverd.
Contactpersoon is:

 

P.(Piet) Wondergem
Burg.Vermetstraat 15        
4456 AJ LEWEDORP        
Telefoon: 0113 - 613882        
wondergp@zeelandnet.nl
       
       

Samenvatting verslagen bestuur.

 

Bestuursvergadering 17 november 2011.
Bestuursvergadering 17 januari 2012.
Bestuursvergadering
22 november 2012.