Lidmaatschap 

De minimumleeftijd om lid te worden is 15 jaar en er is geen maximumleeftijd gesteld.

De contributie bedraagt, inclusief al het voorgaande, € 70,00 per jaar.

Het aanmeldformulier is als volgt op te vragen:

          Klik met de linker muisknop op  Aanmeldformulier

Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en dient schriftelijk te worden opgezegd vóór 1 december van het jaar waarin men   het lidmaatschap beëindigt.

 

Informatie en aanmelden
Voor verdere informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met: 

De Voorzitter van de tourafdeling:  
Kees Westerweele,
Leliestraat 65
4461 PD Goes
0113-211601

westerw@zeelandnet.nl